hosting: Hunet
r33
  cikkekfotók        
magazin [kiállítás]  2023. június 19. hétfő   06:29
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Múzeumok éjszakája a Műcsarnokban
2023. június 24. 16:00–02:00. Műcsarnok

  LélekFormák | II. Népművészeti Nemzeti Szalon 2023
  Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban
  Abszurd királyság – Az iskolakerülő művészet parodisztikus világa
   ALEA IACTA EST? Fábián Zoltán kiállítása
  
  
  16:00-18:00 Lélek-gyöngyök – Műcsarnok Promenád
  Kezdje az Múzeumok éjszakáját a Műcsarnok melletti Promenádon! Itt kicsik és nagyok kézműves foglalkozáson lehetnek alkotó részesei a népművészeti formakincs újjászületésének. Mindeközben népzene szól, táncra is perdülhetünk.
  
  Táncház a Korinda Zenekarral
  A Korinda Zenekar a magyar nyelvterület keleti végein élő népcsoportok hagyományos népzenéjének hiteles tolmácsolását tűzte ki céljául. Alapítói a szegedi népzenei életben a Mentés Másként Együttes tagjaitól, valamint Hodorog András moldvai furulyás mestertől sajátították el zenei tudásuk alapjait, ami meghatározó szerepet játszott a Korinda egyéni hangzásvilágának megteremtésében. Az eredeti felvételekről és az adatközlőktől személyesen megtanult muzsika megszólaltatásában az egyszerűségre, letisztultságra törekednek, ugyanakkor állandóan keresik a saját értelmezések és az egyedi előadásmódok lehetőségeit is. A szegedi gyökerek mellett a zenekar többségének zenei életútjában fontos állomás a Zeneakadémia Népzene Tanszéke, ahol a táncházmozgalom emblematikus alakjaitól tanulhattak és értékes szakmai tudással gazdagodhattak.
  
  Bár a zenekar számára a moldvai csángó népzene jelenti a fő irányvonalat, Gyimes, Barcaság, Székelyföld, valamint Bukovina magyar és román vonatkozású népzenéje is repertoárjuk részét képezi. Rendszeresen járnak gyűjteni Moldvába és Erdélybe, mivel fontosnak tartják a még élő idős zenészekkel való személyes kapcsolat kialakítását és ápolását.
  Résztvevők:
  Csenki-Túri Luca – hegedű
  Jávorszky Zoltán – furulya
  Csenki Zalán – koboz
  Várai Áron – dob
  Molnár Előd – tánc
  
  Játékkészítés és vizuális alkotó foglalkozások népművészeti motívumokkal
  A rendezvényen különféle népművészeti motívumokat felhasználó MintaKINCStár foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. Az alkotó foglalkozáson a hagyományos mintákat új technikákkal keltjük életre. A közösen elkészített játékkal akár évekig is játszhat a család. A programot úgy állítottuk össze, hogy az itt töltött alkotóidőben a család minden tagja találjon kedvére valót.
  - kirakó készítése népművészeti motívumos csomagolópapírból
  - hűtőmágnes készítése madár motívummal zsugorodó fólia felhasználásával
  - könyvjelző vagy ajándékkísérő színes indigó technikával
  A foglalkozásokat Sevella Zsuzsanna és a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága tagjai vezetik.
  
  A LélekFormák | II. Népművészeti Nemzeti Szalon ihlette program keretében a Műcsarnok épületében is egymást váltják a színes események.
  
  17:00–20:00 Múzeumpedagógiai foglakozás gyerekeknek és felnőtteknek
  A közös ló szétosztása
  A Múzeumok Éjszakáján megrendezett, „A közös ló szétosztása” című művészetpedagógiai foglalkozás gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt lehetőséget ad arra, hogy felfedezzék és megismerjék a Súlypontok című kiállítás szobrait. Az esemény során a résztvevők a közös ló öntőformáit részekre bontva elkészíthetik a saját öntőformájukat. Minden egyes rész formája és mérete más és más, ezáltal a részformák újbóli összeállítása izgalmas játékot nyújt. A résztvevők egymással együttműködve megtalálhatják az összeillő részeket és megalkothatják egy közös ló formáját.
  
  18:00-23:00 Ex Library - képzőművészeti kiadványok a könyvtár falain kívül, a Műcsarnok teraszán
  A Műcsarnok Könyvtár és Archívum Ex Library könyvvásárán különleges kiadványokat vásárolhatnak az érdeklődők, amelyek a Műcsarnok saját, illetve hazai és külföldi kiállítóhelyek katalógusai, kötetei. A Műcsarnok régmúlt kiállításaihoz készült plakátjai közül is megvásárolható lesz egy válogatás. A Múzeumok Éjszakja programsorozat keretében most először kínáljuk ezeket a ritka, nehezen hozzáférhető kiadványokat, plakátokat kedvezményes áron.
  
  18:00–19:00 Vetró Mihály kurátori tárlatvezetése a LélekFormák | II. Népművészeti Nemzeti Szalon c. kiállításon (I–II–III. terem)
  „Kiállításunkban néphagyományunk egységét szeretnénk bemutatni, a tárgyalkotó mesterek munkásságával együtt azt a szellemi és lelki világot, indíttatást, melyből a kézbe simuló tárgyaink kisarjadnak. Láttatni, hogyan öltenek testet, lesznek tárggyá a lélekformák. Az erős gyökerekből táplálkozó, növekedő, napjainkban is kivirágzó magyar művészetet és azt a szerves gondolkodásmódot, mely az alkotás örömén keresztül túlélni segít. Az elmúlt évszázadok takarékos anyaghasználatából, kimért mozdulataiból, újrahasznosításából kiindulva példát mutatni a jövőnek: így is lehet. Vagy talán: így érdemes.
  A művészet az egyén helykeresése a világban, a népművészet a közösségé.” (Vetró Mihály)
  A korlátozott számú férőhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
  
  19:00–20:00 A lélek formái | „A zene a lelki táplálék és semmi mással nem pótolható” – Kodály
  Előadják a Feledi Project művészei: Jenei Lilla és Julien Klopfenstein
  Koreográfus: Feledi János (Harangozó Gyula-díjas)
  Érzetek és érzelmek, a lélek találkozása, természetesség, tisztaság. Lelkünk, bensőnk szépségeinek védelmére és megbecsülésére fókuszál, miközben mi, emberek formálódunk, átrendeződünk.
  “A lélekben lakozó legfőbb jó: a belátás, megértés, együttérzés és erény – az ember legfőbb feladatai a Földön.” (Platón)
  
  20:00–21:00 Bodolay Géza tárlatvezetése az Abszurd királyság | Az iskolakerülő művészet parodisztikus világa c. kiállításon (Kamaraterem)
  A kiállítás a patafizika témájához kapcsolódó hazai és európai képzőművészetbe nyújt betekintést, különös tekintettel Alfred Jarry Übü király című drámájának a képzőművészetre gyakorolt hatására. A patafizika a világ kifordított, képzeletbeli megoldásainak (ál)tudománya, Alfred Jarry francia drámaírótól származik, akit ma a színháztudomány az abszurd dráma ősatyjaként tart számon. Jarry azonban nemcsak a színházművészetre, hanem a századforduló szimbolistáira és a 20. század első felének legnagyobb avantgárd alkotóira is nagy hatással volt.
  A tárlat négy szekciója közül az első a patafizika és az avantgárd kapcsolatát vizsgálja a 20. század első felében. A második a hazai színházak Übü király előadásaihoz kapcsolódó különleges vizuális elemekből válogat az 1970-es évektől napjainkig. A harmadik a patafizika jelenkori nemzetközi szerelmeseinek alkotásaira fókuszál. A negyedik rész a patafizikával foglalkozó hazai művészek alkotásaiból válogat, akiknek munkáiban az abszurd, a groteszk, az irónia és a hatalmat kijátszó láthatatlan szembeszállás nyilvánul meg.
  A korlátozott számú férőhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
  
  20:00 –21:00 Waszlavik Gazember László zenés tárlatvezetése Fábián Zoltán ALEA IACTA EST? című kiállításában (#BOX kiállítóterem)
  A korlátozott számú férőhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
  
  21:00–22:00 Rabóczky Judit szobrász tárlatvezetése a Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban című kiállításban
  Immár hatodik alkalommal rendezzük meg az „egy terem – egy művész – egy kurátor” típusú kiállítást a Műcsarnokban. Idén először azonos műfaj szerint választottunk alkotókat: a szobrászat lett a tárlat rendező elve. Az organikus anyagtól a műanyagig, a kisplasztikától az installációig szinte mindenre találunk friss példát.
  Farkas-Pap Éva kisméretű plasztikáival változatos, modern anyagokat – beton, porcelán, fogászati műgyanta, szilikon és műanyag Lego-darabok – felhasználva kutatja a disztópiával és egyúttal az utópiával kapcsolatos viszonyát, a játék és az emlékek hatását a felnőttkorra.
  Gálhidy Péter számára fontos inspirációs forrás a természet. Szobraiban hangsúlyos a vizuális forma és az azt értelmező cím kapcsolata, amely finom iróniával értelmezi a látványt. Klasszikus anyagokkal és szobrászati technikákkal dolgozik, nagyméretű köztéri és beltéri szobrokat, kisplasztikákat készít, és számos esetben él a ready-made eszközével is.
  Majoros Áron Zsolt művészetére a legjellemzőbbek a szeletekből szerkesztett acélmunkák, melyek leggyakrabban horizontális és vertikális metszetekből építkező, egész alakos szobrokként jelennek meg. Ezekkel a munkákkal az anyag és az anyagtalan viszonyát is vizsgálja, a transzcendencia tetten érésének igényével.
  Menasági Péter itt kiállított szobrainál a korábbi köztéri alkotásainak tapasztalatai jelennek meg. Melankólia című sorozatában mindhárom helyspecifikus munka egy-egy Pilinszky-idézetet kapott. Az alakok elhelyezkedése a hármasság szimbólumát követi, hangsúlyozva az installáció jelentésrétegeit.
  Polgár Botond kiállításra kerülő szobrai test-idézetek, létező festmények, szobrok egy-egy kimetszett részlete, mozzanata, s jellegükből fakadóan csaknem mind torzók. A tárlathoz összeválogatott művek tematikusan és motivikusan is összefüggnek, egymásra válaszolnak, kirajzolnak egy alkotói folyamatot, aminek az összegzése a Halott Vénusz. Kísérlet az alkotót foglalkoztató problémakörök megfogalmazására: az emberi lét végességével való szembenézésről és a nyomhagyás örök szándékáról.
  Yengibarian Mamikon egyensúlyt keres az élet nagy kérdéseire: élet–halál, jó–rossz, bizonyosság–bizonytalanság. Az ismerős tárgyak, állatok, emberi kezek, lábak mind túlmutatnak az elsődleges jelentésükön. Anyaghasználata is azt a dualizmust mutatja, amelyet a mérgező ólom és a gyógyító méhviasz együttes alkalmazása sugall: a szobrász részt vállal a körülöttünk lévő problémákból, de megpróbál gyógyírt keresni rájuk.
  A korlátozott számú férőhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
  
  21:30-22:30 A David Yengibarian Trio koncertje (Előadóterem)
  Az örmény David Yengibarian népzenei ihletésű egyedi zenei világának fő inspirációs forrása az örmény zenei hagyomány, az európai és amerikai jazz és improvizatív zene, az argentin tangó, valamint az azt megújító Astor Piazzolla zenéje. Yengibarian trióját az improvizatív, szuggesztív, érzelemdús előadásmód jellemzi. A repertoár gerincét saját kompozíciók teszik ki, de az este során felcsendülhetnek balkáni és latin dalok is.
  A David Yengibarian Trio tagjai: David Yengibarian – harmonika, Bese Csaba – basszusgitár, Badics Márk – dob
  
  22:00-23:00 Dresch Mihály – zenei gondolatok, megfogalmazások a szobrokhoz a Súlypontok kiállításban
  Dresch Mihály az 1980-as évek közepe óta aktív szereplője a magyar zenei életnek.
  Egyéni, rá jellemző zenei világot alakított ki, munkásságát 2022-ben Kossuth-díjjal ismerték el.
  
  23:30-00:30 Good Evening Mr. Blues (Előadóterem)
  A hazánkban jól ismert szájharmonikás, Szabó Tamás ezúttal az ’30-as, ’40-es évek színesbőrű kultúrájában kalandozik, bemutatva az amerikai folk, country, blues kultúra megannyi szájharmonikás árnyalatát. A repertoáron a régi tradicionális blues-ok ugyanúgy megtalálhatók, mint a könnyebb hangvételű boogie-woogie vagy ragtime szerzemények, vagy éppen saját kompozíciók. A zenekari hangzáshoz – ebben a formációjában – két fantasztikus zenészkollégáját kérte fel, hogy elvarázsolják a közönséget, Sonny (gitár, ének) és Paszinger Zoltán „Singer” (nagybőgő) személyében. Sonny nevét már jól ismeri a hazai blues-közönség, tizenhat éves korától játszik a hazai fesztiválokon. Az akusztikus és kora-elektronikus Rhythm and Blues szerelmesének sajátos formációja a Sonny and his Wild Cows. Sonny elragadó színpadi jelenlétének köszönhetően külföldön is nagyon népszerű. A trió nagybőgőse sem ismeretlen a közönség számára, hiszen Paszinger Zoltán a Mystery Gang egyik alapítója, aki közel 20 évig volt a rockabilly trió oszlopos tagja. Sonnyval közös zenekaruk az Ed Philips and the Memphis Patrol formáció, a rock and roll szerelmeseinek kedvenc hazai együttese. Ezen az estén viszont Paszinger Zolit egy fantasztikus zongorista helyettesíti, Kertész Bence (Crazy Benny), akinek a neve szintén ismert a hazai blues és rockabilly szakmában.
  Szabó Tamás: harmonika, ének
  Sonny: gitár, ének
  Crazy Benny: pianoSzólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2024. április 25.
Amit még sohasem láthattál a Parkból - a kulisszák mögé enged betekintést a Blahalouisiana vadonatúj live session videója
2024. április 26.
Nanowar of Steel- Sör, Metal és Buli a Barba Negra-ban!
2024. április 30.
Glenn Hughes: Deep Purple - Burn lemez 50 éves jubileumi turné budapesti állomással!
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Magyarországon is elindul a MERITA projekt – európai kamarazenei együttműködés
Nemzetközi kiválóságok érkeznek a II. Budapesti Nemzetközi Orgonafesztiválra a Belvárosi Főplébánia-templomba
NOT_FOUND
Műfaji és földrajzi határokon átívelő élményeket hozott a negyedik Bartók Tavasz
Együtt, egymásért! - Kárpátaljai est a Fonóban
Három Vámos – mesterségük: fényképész
Hat városban tartják meg a II. Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutatót
Tavasz, muzsika, Európa
 kiemelt 
The Amity Affliction, Infected Rain: csomagban olcsóbb a jegy a nyár két ütős bulijára
  
Nyáron sem maradunk ütős és modern metal bulik nélkül a fővárosban

Nanowar of Steel- Sör, Metal és Buli a Barba Negra-ban!
Esti Kornél a Budapest Parkban
Mike Portnoy-jal koncertezik Budapesten a Dream Theater
Először látogat Magyarországra a City Morgue
 friss hozzászólások 

Nulladik Változat az Almássy klubban (1)
Wolfheart, Before The Dawn, Hinayana (1)
Új Falcongate LP: Blood Red Roses (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto
Live Nation
Livesound
Tukker Booking
New Beat

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 transformers 3    favreau    billy gibbons    amputated    beneath the massacre    von hertzen brothers    i killed the prom queen    inhalator    over the rainbow    fesztiváljegy    a hobbit    the devils blood    pribojszki band    haggard    moratorium    erőszakik    rocktusa    age of agony    mike portnoy    ridley scott    johnny knoxville    kutyák És macskák    electric bastards    rock története    eluveite  

r47
Copyright 2000-2024 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!