hosting: Hunet
r36
  cikkekfotók        
magazin [fesztivál]  2021. augusztus 11. szerda   06:28
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Spirituális élmények az Arcus Temporum Fesztiválon Pannonhalmán


  Ahogy a pannonhalmi bencés szerzetesek mindennapjainak, úgy ad keretet az Arcus Temporumnak is az imádságok ritmusa. A Pannonhalmi Főapátság Kortárs Művészeti Fesztiválján arra hívja a látogatókat, hogy – a zenei, irodalmi és képzőművészeti programok mellett – kapcsolódjanak be az évezredes szerzetesi rítusba. Egyszersmind olyan szakrális tereket nyit meg a közönség előtt, amelyek a hétköznapokon nem látogathatók. Az idei, XVII. Arcus Temporum az emlékezet mélyen emberi tapasztalatára fókuszál, amely kitüntetett helyet foglal el a keresztény spiritualitásban. Lőrinc testvér szavaival élve: „Nem egyszerűen egy fogalom, hanem a hitet életben tartó dinamikus tevékenység.”
  
  „Pannonhalma nem tud csupán kulissza lenni, mintegy nemes hátteret adni, mert itt egy élő, működő monostor van.” Régi tapasztalata ez a szerzetesközösségnek, amit Dejcsics Konrád atya, kulturális igazgató megfogalmaz. Igaz ez a Pannonhalmi Főapátság kulturális és spirituális kínálatának zászlóshajójára, az Arcus Temporum Kortárs Művészeti Fesztiválra is. „A fesztivál vázát a szerzetesközösség imádságos napirendje adja. A látogatók velünk, szerzetesekkel együtt vehetnek részt az imaórákon, amelyek a mi életünk sarokkövei. Ezekben az időpontokban más program nem is zajlik. A Szent Márton-bazilikát – amellett, hogy gondosan válogatott, a 800 éves falakhoz méltó zenei művek hangoznak el itt – szakrális térnek őrizzük meg.” Ez különösen is fontos a szerzetesközösségnek, hisz általában a fesztivál idejére esik a templomszentelés évfordulója. „Ezt nem lehet úgy ünnepelni, hogy közben a fesztivál forgatagában elfeledkezünk arról, hogy a templom szent hely” – magyarázza az atya.
  
  „Mindenbe, ami a monostorban, a hegyen történik, abba a szerzetesközösség is bevonódik. Különben meddő próbálkozás volna. Az Arcus Temporumon is ezt tartjuk szem előtt. A testvérek évek óta ajánlanak fel alkalmakat, amelyeken a monostort, a gyűjteményeinket, az életünket mutatják be a látogatóknak” – fejti ki Konrád atya. Idén is több ilyen találkozásban lehet részük a látogatóknak. Az Illatmúzeumban egyebek mellett a szerzetesi gyógyászat és gyógynövényes kultúra évszázados hagyományaiba vezeti be a látogatókat Márk atya. A monostor szakrális kincseit bemutató tárlaton spirituális és történelmi időutazásra invitálják a résztvevőket a Főapátsági Kincstárban. Továbbá a nagyközönség számára ritkán látható és hallható pannonhalmi orgonákkal is megismerkedhetnek az érdeklődők, miközben olyan elzárt terekbe nyernek bebocsátást, mint például a Káptalanterem vagy a Gyilokfolyosó.
  
  A spirituális élmények fókuszában a Főapátság idei kulturális évadának mottója, az Emlékezet áll. A Cseider-völgyi Erdei Kápolnában a Szentírás fényében beszél erről Lőrinc testvér. Szerinte az emlékezet a hitet életben tartó dinamikus tevékenység, amelynek nem csak egyéni szerepe, hanem közösségi dimenziója is van. „A szentmise ünneplése is egy közösségi emlékezet. Nagyon szép példája ennek a húsvét, és az azt megelőző szent három nap. Ilyenkor az imádságok lelassulnak, több szöveget imádkozunk és olvasunk a Szentírásból. Mindezzel Jézushoz tartozásunkra emlékezünk. Annak a meghívásnak szeretnénk eleget tenni, amit a jézusi parancs is előír, hogy az ő emlékezetére cselekedjünk” – fejti ki Lőrinc testvér.
  
  A szerzetes az általa vezetett programon arra hívja a látogatókat, hogy önmagukba nézve fedezzék fel, mi az, ami bennük az emlékezés fájdalmas oldalát, vagy épp örömteli élményét hívja elő. Az ó- és újszövetségi példákban megjelenő, Isten áldását, az Istennel való kapcsolat helyét szimbolizáló hegy a Szent Jakab Háztól a monostorig tartó sétában válik jelenvalóvá. Szent Márton hegyére felkapaszkodva egyszersmind az emlékezet belső útjára léphetünk.
  
  Izgalmasnak ígérkezik Konrád atya és a két legjelentősebb katolikus folyóirat szerkesztőjének beszélgetése. A Főapátság kulturális igazgatója a Pannonhalmi Szemle és a Vigilia főszerkesztőjével – Gelencsér Gáborral és Görföl Tiborral – arról cserél véleményt, hogy a kulturális, tudományos tevékenységükben, a közéletben hol látják a helyét a Jézus Krisztusra való veszélyes emlékezésnek. És hogy mitől veszélyes ez az emlékezés? Azért, mert leleplező – mondja az atya. „Jézusra emlékezni nem lehet anélkül, hogy konkrét tettekre, méghozzá a felebaráti szeretet tetteire ne indulnánk” – idézi fel Johann Baptist Metz katolikus teológus gondolatait. „A szenvedőkkel vállalt szolidaritás cselekedetei nélkül a Jézusra való emlékezés üres szólam. A Jézusra való emlékezés szembesít önmagunkkal, ezért nevezem leleplezőnek. Rögtön felteszi a nagy kérdést, hogy a róla elnevezett keresztények csak névleg azok, vagyok életükben megidézik Jézus Krisztust, aki a szenvedőkkel szolidaritást vállalt?” – magyarázza.
  
  Az idei Arcus Temporum azonban nem csak az emlékezet, hanem – a pandémia miatt régóta háttérbe szoruló - személyesség alkalma is. Hisz a fesztivál ereje mindig a találkozásokban, a mély egymásra hangolódásban rejlett. A személyesség ezen megnyilvánulásai pedig az augusztusi fesztivál minden eseményén tetten érhetők. Ahogy Konrád atya fogalmaz: „a találkozásokban, eseményekben és programokban átélhető személyes mélység önmagán túl is mutat – ez a Szent Hegy üzenete valójában: Istenre, a Legmélyebbre és Legszemélyesebbre.
  
  A fesztivál több mint másfél évtizedes története során mindig is a kortárs és a klasszikus művészet között próbált hidat verni. „Úgy tűnik, mintha e kettő között ívek – ahogy a fesztivál elnevezése is utal rá, időívek – feszülnének. Az Arcus Temporum arra vállalkozik, hogy kortárs és klasszikus mestereket helyezzen egymás mellé” – fejti ki Konrád atya. Idén például Pilinszkyt és Marno Jánost, vagy épp Lisztet és Dukay Barnabást. „A kortársnak és klasszikusnak, azaz az innovációnak és tradíciónak egymás mellett kell szerepelnie. Ha pusztán a tradícióra figyelünk, az öncélú múltba révedés. Ha pedig csak a jelenre, a kortársra, az üres modernkedés. Amikor azonban a klasszikust és a kortársat egymás fényében tudjuk nézni, új jelentésárnyalatokkal gazdagodik a hagyomány, miközben megtalálja a helyét a jelen is.
  
  Az Arcus Temporum Pannonhalmi Kortárs Művészeti Fesztivál idei programja Liszt Ferenc és Dukay Barnabás munkásságát állítja középpontba
  
  Arcus Temporum 2021 – a személyesség alkalma
  
  A XVII. Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál az emlékezet mélyen emberi tapasztalatára figyel, középpontba állítva Liszt Ferenc és Dukay Barnabás munkásságát. Liszt olyan művei szólalnak meg augusztus 27-29. között a Pannonhalmi Főapátság különleges tereiben, amelyek által a fesztivál elsősorban a modern, újító oldaláról szeretné megismertetni a közönséggel a klasszikus zeneszerzőt, párba állítva a Dukay-életművel, egyúttal méltón illeszkedve Pannonhalmához.
  A fesztivál zenei művészeti vezetését idén Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraművészek vállalták, akik zongoraművész fiúkkal, Ránki Fülöppel együtt alakították ki a fesztivál gerincét adó öt hangverseny programját és Lantos István, Nemes László Norbert, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, valamint Tabajdi Ádám mellett közreműködnek a fesztiválon. A művészházaspár korábban nem vállalt művészeti vezetői feladatot, de Pannonhalmához sok szállal kötődnek, így örömmel mondtak igent a felkésére.
  
  A teljes fesztiválprogram követi a Pannonhalmi Főapátság 2021-es témáját, amely az Emlékezet, ehhez kapcsolódik a fesztivál idei fő üzenete, a személyesség, amelyet Dejcsics Konrád bencés szerzetes, fesztiváligazgató (Konrád atya) fogalmazott meg. A részletes program és jegyek.
  
  Klukon Edit és Ránki Dezső így vallanak az idei hangversenyprogramról:
  „A fesztivál három napja alatt idén öt koncerten összesen ötven mű hangzik el. A zeneművek az első hangtól az utolsóig szoros kapcsolatban vannak egymással, bár a hangversenyek önmagukban is önálló egészek. Konrád atya örömmel fogadta a programjavaslatunkat. Olyan fontos, de ritkán játszott Liszt-művek hangzanak el, mint például a Septem sacramenta, a Mise orgonára, a Requiem, vagy a kórusművek többsége. A zárókoncert érdekessége, hogy Liszt Via crucisa mellett a három zongoraművész egy-egy Dukay-szólóművet játszik el.” (Klukon Edit)
  „Liszt Ferenc és Dukay Barnabás művészete áldás szívünknek. Zenéjük hallatán lelkünk szelíd derűben békességet lel.” – írja köszöntőjében Klukon Edit. „Pannonhalmán 1998 óta adunk rendszeresen koncerteket, annak idején – még a felújítás előtt – a tornateremben a diákok számára is. Külön öröm, hogy a fesztivál közvetlenül az Eucharisztikus Kongresszus előtt várja látogatóit. Reméljük, hogy akik végig velünk lehetnek, a hely szelleméhez méltó zenei élményben részesülhetnek.” (Klukon Edit)
  „Megtiszteltetés számunkra, hogy Lantos István, Nemes László Norbert és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, valamint Tabajdi Ádám elfogadták meghívásunkat. Liszt idén lenne 210 éves, ennek a harmadához Dukay Barnabás tavaly már elérkezett, én a hetvenet most ősszel töltöm be.” (Ránki Dezső)
  „Lelket, szemet és fület elvarázsoló élményeknek lehet részese, aki idén is ellátogat a XVII. Arcus Temporumra. Pannonhalma emberléptékű, itt a legtermészetesebb módon szólítjuk meg egymást. A fesztivál neve időíveket jelent és arra utal, hogy ez a közösség visszatekint a múltba, hagyja magát inspirálni általa, de mindezt kortárs környezetben teszi. Vagy éppen fordítva, egymás mellé helyezi a klasszikus és kortárs alkotást, és a közöttük levő feszültségmezőbe ereszkedik bele. Végeredményben összeköt és feszültséget teremt, inspirál” – vallja Konrád atya, aki az elmúlt öt évben újragondolta az Arcus Temporum hagyományait és kortárs kultúrához való kapcsolatát.
  
  Az irodalmi programok részeként a 100 éve született, és 40 éve elhunyt Pilinszky Jánost idézi meg a háromnapos rendezvény. A 20. század egyik legjelentősebb költőjéről dokumentumfilmekkel, költészetéről pedig összeművészeti előadással emlékezik meg a fesztivál, melyen Marno János József Attila-díjas költővel is találkozhatunk.
  A Pannonhalmi Főapátság szellemi környezetében komoly alkotóműhely is kibontakozik. Krajcsovics Éva Munkácsy-díjas festőművész kiállítása, valamint a Láthatatlan spektrumok időszaki tárlat mellett egy 28 fős, képzőművészeti hallgatókból álló alkotótábor keretében megszülető műalkotások befogadóivá is válhatunk.
  A szerzetesközösség személyes jelenlétével továbbra is lehetőséget kínál az ezeréves monostor még mélyebb megismerésére, nem csupán az imádságaik és spirituális vezetéseik által, hanem azzal is, hogy bebocsátást engednek az apátság olyan elzárt tereibe, amik a hétköznapokban a látogatók előtt zárva maradnak.
  „A koronavírus-időszak után sokunk számára felértékelődnek a személyesség és a közösség alkalmai. Az elmúlt egy év során megtanultuk értékelni és becsülni azokat a helyzeteket, amikor átélhetjük összetartozásunkat, és amikor megérinthet bennünket emberi kapcsolataink ereje és mélysége. Talán ez az, amit a személyesség fogalmán értek.
  A 2021-es Arcus Temporum tervezése során egyre inkább kirajzolódott ennek a személyességnek az igénye. Idei zenei művészeti vezetőink, Klukon Edit és Ránki Dezső – e két kiemelkedő művész, akinek művészete elképzelhetetlen a személyes találkozás, a kölcsönös egymásra figyelés és megértés nélkül – olyan megérintettségű programot állított össze, amelynek ereje a személyességben rejlik. Az általuk választott két zeneszerző, Liszt Ferenc és Dukay Barnabás művei ugyancsak ezt a spirituális és interperszonális befogadásmódot igénylik.
  A pannonhalmi fesztivál ereje mindig is a találkozásokban és a mély egymásra hangolódásban rejlett. Idén a fesztivál minden történésében a személyességnek ezeket a megnyilvánulásait kereshetjük és találhatjuk meg. Krajcsovics Éva művészetében, Marno János költészetében, a Csejder-völgyi alkotótáborban, a szerzetesek által vezetett spirituális programokban ugyanúgy, mint a rendkívül magas szintű zenei eseményekben.
  Hiszem azt, hogy a találkozásokban, eseményekben és programokban átélhető személyes mélység önmagán túl is mutat – ez a Szent Hegy üzenete valójában – Istenre, a Legmélyebbre és Legszemélyesebbre. Ferenc pápa szavai szerint: „az istenközpontúság útja az emberközpontúságon át vezet”
. (Dejcsics Konrád bencés szerzetes, fesztiváligazgató)
  
  Részletes program:
  
  2021. augusztus 27., péntek

  
  01 Imádság
  12:00-13:10 Szentmise
  a templomszentelés 9. éve alkalmából
  Szent Márton-bazilika
  
  02 Spiritualitás - Zene
  Hat orgona és egy rosé
  Orgonatúra különleges darabokkal
  15:00 – 16:30
  Vezeti: Dr. Dejcsics Konrád, Kiss Zsolt
  Bazilika – Káptalanterem – Gyilokfolyosó – Boldogasszony-kápolna
  
  03 Spiritualitás
  Emlékezet
  15:00 – 16:30
  Vezeti: Kisnémet Fülöp OSB és Biriszló Lőrinc OSB
  Szent Jakab Ház
  
  04 Kiállítás
  Krajcsovics Éva: Diptichon
  16:45 – 17:45
  Bencés Gimnázium Galéria
  
  05 Imádság – Vesperás
  18:00 – 18:30
  Szent Márton-bazilika
  
  06 Zene
  Nyitókoncert
  19:30-21:00
  Szent Márton-bazilika
  
  Liszt Ferenc
  Introitus / orgona; S. 268/1
  Missa pro organo / orgona; S. 264
  
  Dukay Barnabás
  …, hogy idő nem lesz többé
  motetta nyolc alt és nyolc tenor szólamra / kórus
  Boldogok, akik szomorúak, mert megvigasztalják őket
  hangköltemény motettaformában / orgona
  
  Liszt Ferenc
  Mariengarten – Quasi Cedrus! / kórus, orgona; S. 62
  Septem Sacramenta / kórus, orgona; S. 52
  I. Baptisma
  II. Confirmatio
  III. Eucharistia
  IV. Poenitentia
  V. Extrema unctio
  VI. Ordo
  VII. Matrimonium
  
  Lantos István és Tabajdi Ádám orgona
  Új Liszt Ferenc Kamarakórus, vezényel Nemes László Norbert
  
  2021. augusztus 28., szombat
  
  07 Imádság
  Vigília és Laudes
  06:45 – 07:30
  Szent Márton-bazilika
  
  08 Imádság
  Szentmise
  07:45 – 08:15
  Szent Márton-bazilika
  
  09 Spiritualitás
  Illatmúzeum
  09:00 – 10:15
  Vezeti: Bokros Márk
  Gyógynövénykert – Illatmúzeum
  
  10 Spiritualitás
  Vendégségben az Úr asztalánál
  Válogatás a Főapátság szakrális kincseiből
  09:15 – 09:45
  Vezeti: Dr Dejcsics Konrád OSB
  Pannonhalmi Főapátsági Kincstár
  
  11 Spiritualitás
  Filmvetítés
  10:00 – 16:00 /folyamatos vetítés/
  Mispál Attila:
  Csillaghálóban I. – Emlékek Pilinszky János európai útjairól (2015) magyar dokumentumfilm
  Csillaghálóban II. – Emlékek szerelemről és barátságról Pilinszky János univerzumában (2019)
  Pannonhalmi Bencés Gimnázium – Gyöngyössy-terem
  A dokumentumfilmekhez bevezetőt mond: Mispál Attila Balázs-Béla díjas rendező.
  Tolnai Ottó: Egyszerűsítések – Egy vers „összenemezeléséhez”
  
  12 Zene
  Dukay Barnabás előadása
  10:00 – 11:00
  Koncertterem
  
   elhangzik:
  Liszt Ferenc
  Après une lecture de Dante, fantasia quasi sonata / Dante-szonáta
  Ránki Fülöp – zongora
  
  
  13 Zene
  Szombat délelőtti koncert
  11:30-12:30
  Dukay Barnabás válogatott művei egy és két zongorára
  Főkönyvtár díszterme
  
  Műsor:
  Egy kéz a Holdat eltakarja – nem keresnél, ha már meg nem találtál volna
  hangköltemény rondóformában – zongorára
  
  a világosság a sötétségben és a sötétség a világosságban
  rondó motettaformában – két zongorára
  
  …napfényből, vízből és kövekből…
  hangköltemény – két zongorára
  
  Várakozás virradat előtt és a felkelő Nap első sugarai
  Pars I - az égi út
  Pars II - a reménység szíve
  Pars III - az erősebb lét közelében
  Clausula - felragyogó fény
  hangszeres motetta – két zongorára
  
  …és Isten szele lebegett a vizek fölött
   hangszeres motetta – két zongorára
  
  Halleluja az égből és a földről
  hangszeres antifóna – két zongorára
  
  hárman egy – magában – a kék
  hangköltemény – két zongorára
  
  …és örvendezik a lelkem üdvözítő Istenemnek
  hangszeres antifóna – két zongorára
  
  Oroszlános kút a növekvő Holdnál – a vörös
  hangköltemény – két zongorára
  
  …, mint az egyszarvú
  Canon, Floridus és Hymnus – két zongorára
  
  Magnificat
  hangszeres dalmotetta – zongorára
  
  …, aki saját csöndjében megpihen
  hangköltemény – két zongorára
  
  Míg a fül lát, a szem hall, … – szívem, te szívem
  hangköltemény – két zongorára
  
  a mindenség…, ha megérinted
  1. viharfelhők között a napsugár
  2. vízcseppekben a szivárvány
  3. és átváltozott előttük,…
  4. hálásak vagyunk a Földnek,…
  5. halleluja
   négy himnusz és halleluja – zongorára
  
  Klukon Edit és Ránki Dezső – zongora
  
  14 Imádság
  Napközi imaóra
  13:00 – 13:15
  Szent Márton-bazilika
  
  15 Irodalom
  Beszélgetés Marno Jánossal
  14:00-15:00
  Vezeti: Bazsányi Sándor
  Koncertterem
  
  16 Gasztronómia – Cultura Vini
  Szakvezetés a Pannonhalmi Főapátság Pincészetében
  5 boros kommentált borkóstolóval
  14:00 – 16:00
  Vezeti: Illés Tamás
  Pannonhalmi Főapátság Pincészete
  
  17 Spiritualitás
  Veszélyes emlékezet
  15:30-16:15
  Dr. Dejcsics Konrád OSB, Görföl Tibor, Gelencsér Gábor
  Asztrik-terem
  
  18 Irodalom
  Dóczy Péter: Azt hiszem
  Összművészeti előadás Pilinszky János költészetéből
  16:30 – 17:45
  Koncertterem
  
  19 Imádság
  Vesperás
  18:00 – 18:30
  Szent Márton-bazilika
  
  20 Zene
  19:00-21:30
  Szombat esti koncert
  Szent Márton-bazilika
  
  Liszt Ferenc
  Excelsior! – Preludio zu den Glocken des Strassburger Münsters / orgona; S. 666
  Sancta Dorothea / zongora; S. 187
  Les morts – oraison / orgona; S. 268/2
  Resignazione / orgona; S. 187a
  Fünf Klavierstücke / Öt zongoradarab / zongora; S. 192
  1. Sehr langsam; 2. Lento assai; 3. Sehr langsam; 4. Andantino; 5. Sospiri! (Andante)
  Requiem / orgona; S. 266
  Recueillement / zongora; S. 204
  Ora pro nobis – Litanei / orgona; S. 262
  Légendes 2.: St. François de Paule „marchant sur les flots”
  E-dúr legenda: Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár / zongora; S. 175
  
  Lantos István – orgona, Ránki Fülöp – zongora
  
  szünet
  
  Liszt Ferenc
  Praeludium und Fuge über den Namen B-A-C-H / B-A-C-H prelúdium és fúga / orgona, S. 260
  Dukay Barnabás
  Harmat csillogása az elmosódó lábnyomokban
  motetta egy szoprán, egy mezzoszoprán, egy alt, két tenor és egy bariton szólamra / kórus
  
  Liszt Ferenc
  Qui Mariam absolvisti / kórus, orgona; S. 65
  Qui seminant in lacrimis / kórus, orgona; S. 63
  O Roma nobilis / kórus, orgona; S. 546a
  Ave maris stella (G-dúr) / kórus, orgona; S. 34/1
  Ave verum corpus / kórus, orgona; S. 44
  O salutaris hostia I (B-dúr) / kórus, orgona; S. 40
  Salve Regina / kórus; S. 56
  Ave Maria von Arcadelt / orgona; S. 659
  Rosario / kórus, orgona; S. 56
  I. Mysteria gaudiosa
  II. Mysteria dolorosa
  III. Mysteria gloriosa
  
  Tabajdi Ádám orgona,
  Új Liszt Ferenc Kamarakórus
  vezényel Nemes László Norbert
  
  2021. augusztus 29., vasárnap
  
  21 Imádság
  Vigília és Laudes
  06:45 – 07:45
  Szent Márton-bazilika
  
  22 Imádság
  Konventmise
  10:00 – 11:15
  Szent Márton-bazilika
  
  23 Zene
  Vasárnap délelőtti koncert
  11:30 – 12:45
  Főkönyvtár díszterme
  
  Liszt Ferenc
  Szimfonikus költeményeiből
   a szerző által készített négykezes zongoraváltozatban
  
  Ce qu’on entend sur la montagne / Amit a hegyen hallani / S. 589 (1874)
  Festklänge / Ünnepi hangok / S. 595 (1854–61)
  Orpheus / S. 592 (1858)
  Die Ideale / Az ideálok / S. 596c (1974–77)
  
  Klukon Edit és Ránki Dezső – zongora
  
  24 Zene és imádság
  13:00 – 13:30
  Közreműködik: Kiss Zsolt
  Szent Márton-bazilika
  
  25 Kiállítás
  13:30-14:30
  Láthatatlan spektrumok
  Vezető: Frazon Zsófia, a kiállítás kurátora, alkotók
  Főmonostori Kiállítótér
  
  26 Kiállítás
  13:30-14:30
  Arcus Junior
  Alkotók: Képzőművészeti Egyetem hallgatói
  Szent Jakab-ház
  
  27 Zene
  Zárókoncert
  15:30-16:30
  Szent Márton-Bazilika
  
  Dukay Barnabás
  Ölelj magadhoz, Uram!
   hangszeres halotti motetta – zongorára
  … beteljesítve az Egy csodáját …
  1. a Nap fordulóján
  2. alkonyi erdő – áttetsző lila fény
  3. Lélekben és igazságban
  ballada, hangköltemény és korál – zongorára
  …, ahonnan ismeret érkezik és szeretet árad
  1. Égi út szívünkön át
  2. Missa brevis
  két hangszeres motetta – zongorára
  
  Liszt Ferenc
  Via Crucis
  Les 14 Stations de la Croix / A Keresztút 14 állomása
  pour piano à quatre mains / négykezes változat
  Vexilla Regis
  I. Jésus est condamné à mort / Jézust halálra ítélik
  II. Jésus est chargé de sa Croix / Jézus vállára veszi a keresztet
  III. Jésus tombe pour la première fois / Jézus először esik el a kereszttel
  IV. Jésus rencotre sa très sainte mère / Jézus találkozik Szűz Máriával
  V. Simon le Círénéen aide Jésus à porter sa Croix / Cyrénéi Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
  VI. Sainte Véronique / Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
  VII. Jésus tombe pour la seconde fois / Jézus másodszor esik el a kereszttel
  VIII. Les femmes de Jérusalem / Jézus szól a síró asszonyokhoz
  IX. Jésus tombe une troisième fois / Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
  X. Jésus est dépouillé de ses vêtements / Jézust megfosztják ruháitól
  XI. Jésus est attaché à la Croix / Jézust a keresztre szegezik
  XII. Jésus meurt sur la Croix / Jézus meghal a kereszten
  XIII. Jésus est déposé de la Croix / Jézus testét leveszik a keresztről
  XIV. Jésus est mis dans le sépulcre / Jézus testét sírba helyezik
  
  Klukon Edit, Ránki Dezső és Ránki Fülöp – zongora
  
  28 Imádság – Vesperás
  17:00 – 17:30
  Szent Márton-bazilikaSzólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2023. október 5.
Julian Sas, visszatér a szárnyaló blues-rocker
2023. október 12.
Dühös deathcore négyes októberben: Thy Art Is Murder, Fit For An Autopsy, Whitechapel és Spite a Barba Negrában
2023. október 18.
A Skót bariton csillaga Hamish Hawk a Dürer kertbe látogat (Dürer Kert - Budapest)
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Újabb rekordot döntött a Budapest Park - még soha ennyien nem fordultak meg egy évadban a szórakozóhelyen
Nemzetközi sztárzenekarok, világklasszis szólisták és megismételhetetlen együttműködések 2024-ben a Müpában
Mező Misi: „Tiéd csak az marad, amit másoknak adsz”
Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár
12. alkalommal rendezik meg a Wine and Violin Hegedűkészítők Szalonját a Fonóban
Elbájol, kíváncsivá tesz, meghökkent.
Pajta és Népzenei Selection címmel nyilvános konferenciát rendeznek a Fonóban, amelyhez koncertprogram is kapcsolódik
Fékomadta – megelevenedik a középkor Zsámbékon
 kiemelt 
A Skót bariton csillaga Hamish Hawk a Dürer kertbe látogat
  
Hamish Hawk, a skót bariton énekes-dalszerző, hamarosan Magyarországra látogat

Julian Sas, visszatér a szárnyaló blues-rocker
Meshuggah: monumentális turnényitás Budapesten, az Avatar vendégszereplésével
Annisokay: modern metalcore hármas élén, új dalokkal tér vissza a német csapat
Cradle Of Filth: jövő tavasszal újra Budapesten az angol metal legenda
 friss hozzászólások 

Új Falcongate LP: Blood Red Roses (1)
Világsztár zongorazseni először Budapesten (1)
Epica, Apocalyptica (3)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto
Live Nation
Livesound
Tukker Booking
New Beat

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 nine inch nails    wasp    jackson browne    vallenfyre    kells    kaltenecker    rise against    sziget 2011    belmondo    roar    panic radio    suicidal tendencies    sziget 2010    hófehér és a vadász    freedom is a lie    mason    faster    kate nash    katzenjammer    reason    carson coma    cancer bats    lich king    gurd    emilrulez  

r50
Copyright 2000-2023 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!