hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
hírek   2021. január 25. hétfő   04:40
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
A bomlás virágai - Fejezetek a Hórusz Archívumból
2020. november 25. - 2021. március 7. Műcsarnok

  A hat­va­nas évek kö­ze­pén az akkor Film­mű­vé­sze­ti fő­is­ko­lás Kar­dos Sán­dor – ma nem­zet­kö­zi hírű, Kos­suth-díjas ope­ra­tőr – el­ha­tá­roz­ta, hogy fény­ké­pész mes­ter édes­ap­já­tól örö­költ, több ezer fo­tó­ból álló gyűj­te­mé­nyét ki­egé­szí­ti újab­bak­kal. El­kezd­te gyűj­te­ni a fo­tó­kat is­me­rő­sök­től és is­me­ret­le­nek­től. Pénze nem­igen lévén több­nyi­re olyan fel­vé­te­lek ke­rül­tek hozzá, ame­lye­ket az ada­ko­zó nem tar­tott kü­lö­nö­sebb ér­ték­nek. In­kább „ki­do­bás he­lyett” ke­rül­tek tu­laj­do­ná­ba a képek.
  Ahogy tel­tek az év­ti­ze­dek, a gyűj­te­mény ha­tal­mas­sá gya­ra­po­dott. Egyre nyil­ván­va­lób­bá vált, hogy a ren­ge­teg kép így együtt va­la­mi­fé­le tel­jes­ség-ana­ló­gi­a­ként is mű­kö­dik. Ekkor szü­le­tett meg a név: Hó­rusz Ar­chí­vum. A név­vá­lasz­tás szim­bo­li­kus. Az egyip­to­mi hi­e­rog­lif írás­ban a Hó­rusz szem egész képe je­len­ti az 1-es szá­mot, míg a szem áb­rá­já­nak rész­le­tei a vég­te­len kicsi felé tartó tört­szá­mo­kat. A leg­ki­sebb ré­szek egy-egy ama­tőr fény­ké­pei, míg a képek összes­sé­ge az egyet, az egé­szet, va­la­mi is­te­nit, a ké­pek­nek egy kü­lö­nös ér­tel­me­zé­sét je­len­ti.
  A bom­lás vi­rá­gai című ki­ál­lí­tás lá­to­ga­tói arról lát­hat­nak pél­dá­kat, hogy mitől lesz egy el­ké­szült kép kéz­mű­ipa­ri ter­mék­ből al­ko­tás­sá.
  Ham­vas Béla igen egy­sze­rű de­fi­ní­ci­ót ad erre. Sze­rin­te művet al­kot­ni annyi, mint ka­tar­zi­son át­es­ni. Ebben a rö­vid­ke mon­dat­ban szó sincs mű­vé­sze­ti elő­ta­nul­má­nyok­ról, fő­is­ko­lá­ról, de még csak el­hi­va­tott­ság­ról sem, ami per­sze nem je­len­ti azt, hogy ezek mind fö­lös­le­ge­sek len­né­nek, de azt mond­ja, hogy nem ezek az elő­ké­szü­le­tek a leg­fon­to­sab­bak, hanem az, hogy lét­re­jön-e egy kü­lön­le­ges töl­té­sű ál­dott ál­la­pot, Ham­vas sza­vá­val ka­tar­zis, mely­nek ered­mé­nye maga a mű­al­ko­tás. A pro­fesszi­o­ná­lis mű­vész, aki ké­szül a hi­va­tá­sá­ra, gyak­rab­ban hoz létre igazi, fon­tos művet, de a kör­nye­ze­te ese­mé­nye­it meg­örö­kí­tő ama­tőr is ke­rül­het al­ko­tó ka­tar­zis­ba, amit akár fel sem ismer, mégis lét­re­jön a mű, mely bár ritka, de sem­mi­vel sem ér­ték­te­le­nebb, mint a hi­va­tá­sos mű­vé­szek mun­kái.
  A ki­ál­lí­tás­ra vá­lo­ga­tott Hó­rusz-képek lé­nye­ges al­ko­tó eleme a hiba, a té­ve­dés, a bom­lás, a szán­dé­kos ron­gá­lás, vagy a vé­let­len ron­gá­ló­dás. A ki­dol­go­zá­si hibák, a szak­sze­rűt­len tá­ro­lás szám­ta­lan kö­vet­kez­mé­nye, a pe­né­sze­dő, gom­bás, sé­rült emul­zió a fo­tog­rá­fu­sok szá­má­ra kö­te­le­ző­en ke­rü­len­dő, alap­ve­tő szak­mai hiba.
  És mégis, a Hó­rusz Ar­chí­vum ki­ál­lí­tá­sán ezek a hibák lé­nye­ges kép­al­ko­tó elem­mé vál­nak, ki­ter­jesz­tik, ma­gya­ráz­zák, tel­jes­sé és igaz­zá te­szik a kép ere­de­ti ké­szí­tő­je sze­rint talán végig sem gon­dolt szi­tu­á­ci­ót. Így jön létre az igazi ka­tar­zis, az al­ko­tás.
  
  Haris Lász­ló - ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra
Szólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2021. március 3.
Derkó 2021 Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása
2021. április 16.
Jethro Tull – The Prog Years 21
2021. április 20.
Loudness 2021. DURER KERT (Dürer Kert - Budapest)
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Remorse: rengeteg vendéggel készült el a thrasherek új videoklipje, a Jelbeszéd
Különleges zeneszerszámok
Scars: egy új dal Adrian Smith és Richie Kotzen közös lemezéről
Living Wreckage: új projektben egyesítette erőt a Shadows Fall két gitárosa
Meghallgatható egy új dal a This Ending-től
2022-es dátumot kapott az Aerosmith koncert
Klasszikus szimfónia Nemzeti Filharmonikusok
30 éve még a házakat is zászlók díszítették a nemzeti ünnepeken
 kiemelt 
Unleash the Archers, Striker, Northtale a Barba Negra klubban
  
A Barba Negrában mutatja be a tavaly augusztusban megjelent legújabb nagylemezét az Unleash the Archers

Fleshgod Apocalypse, Ex Deo 2021
Jethro Tull – The Prog Years 21
Pineapple Thief az A38-on
Helloween 2021. UNITED ALIVE PART 2
 friss hozzászólások 

Cinetrip nyár (1)
Turin Horse címmel debütál a Bengal rockprojekt videoklipje (1)
Interjú Kalapács Józseffel (2)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 cowboyok és űrlények    dreadful peace    orphaned land    díva    noctiferia    varg    szekeres andrás    gallagher    van canto    deák bill    miserium    crossing eternity    japanese voyeurs    bőrgyári capriccio    thor    johnny english    nvyllund        battle: los angeles    kósza band    idoru    hs7    baobinga    mapez    paganfest  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2021 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!