hosting: Hunet
r40
  cikkekfotók        
magazin [tehetségkutatás]  2010. március 12. péntek   12:13
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Passport Control 18. Nemzetközi Filmműhely
kisjáték - animáció - kísérleti - dokumentum

  1. Kezdőknek

  1. Kezdőknek
  
  Kiknek Szól? Azoknak, akik vonzónak találják, és még csak fontolgatják a filmezést, vagy akik már átestek néhány kísérleten, de úgy érzik, hogy kiváló szakemberek néhány életközelből elleshető mesterfogása, még előnyükre válhat a sokrétű szakmai tudást igénylő filmes területen, továbbá keresik, hogy a filmkészítés komplex folyamatából, melyik állhat közel hozzájuk: a rendező, az operatőr, netán a vágó, a hangos vagy a világosító szakma izgatja jobban őket?
  A kezdő filmműhely egyrészt elméleti előadásokkal segíti a szakmai alapok elsajátítását és megerősítését, másrészt a hallgató önállóan vagy csoportosan elkészített kisfilmje során megismerkedhet a filmgyártás alapjaival, továbbá már szakosodott - rendező, operatőr, vágó, világosító, hangmérnök - asszisztens szerepben, bővítheti tudását a haladók által készített filmekben.
  
  Mit biztosít és vár el? Jelentkezési feltételek!
  
  A kezdő filmműhely az elméleti és gyakorlati oktatáshoz a következőket tudja biztosítani:
  
  - technikai háttér: DV videókamera vagy Super8 mm-es filmkamera
  - nyersanyag: DV kazetta vagy S8mm-es filmnyersanyag
  (a jelentkezők igényeitől függően, max. 5 tekercs)
  - az elméleti és gyakorlati oktatást végző szakember gárdát, amely a következő oktatási folyamatokat biztosítja:
  
  A filmműhely vázlatos menete:
  - különböző, alapozó elméleti és gyakorlati órák minden nap
  -filmetűd forgatás megadott vagy szabadon választott
  
  témára 2. nap
  -filmetűd vágás 3-4. nap
  -kész filmetűdök bemutatása és értékelése 5. nap
  -asszisztensként való közreműködés a haladó filmstábok
  
  forgatásában 3-4. nap, majd azok
  
  utómunkáiban 5-8. nap
  -szakmai irányultságú, speciális képzések (forgatókönyvírás, operatőri- és vágási gyakorlatok, stb.)
  
  Az elméleti oktatás vázlatos menete:
  
  operatőri elmélet és gyakorlat
  - világítási alapfogalmak
  - a kompozíció szerepe a képalkotásban
  - az operatőr szerepe és helye (hírtől a fikcióig)
  - világítási gyakorlat (hangulatképek készítése a XX.
  
  század 20-as éveinek expresszív munkái alapján
  - kameramozgatás, plánozás, a kézi kamera használata
  
  vágási alapismeretek
  - a filmvágás története
  - montázselméletek,
  - a montázs dramaturgiai szerepe
  - a narrativitás és expresszivitás eszközei
  - a vágás technikai eszközei
  - dialógus rögzítés és vágás
  
  rendezési ismeretek
  - a stáb felépítése, funkciók és feladatkörök a filmkészítésben
  - a rendező szerepe és feladata a fikciós ill. a dokumentumfilmek készítésében
  - szituációteremtés a dokumentumfilmben
  - fikciós elemek beemelése a dokumentumfilmbe
  - jelenetformálás az írott forgatókönyv alapján (azonosságok, eltérések, szükséges változtatások)
  - színészvezetés ill. civil szereplők irányítása a fikciós film forgatásakor
  - speciális (mesterkurzus) előadásokat (fakultatív)
  - speciális (mesterkurzus) előadásokat (fakultatív)
  
  a MEDIAWAVE Fesztiválra érkező világhírű filmesek felkérésével
  2009-ben pl. ilyen volt Alan Heim Oscar-díjas amerikai vágó, vagy Vivi Dragan Vasile európai hírű román operatőr, stb. előadásai, akik a nemzetközi zsűri tagjai voltak.
  
  - fesztiválbelépő 50%-os áron (opcionális)
  aktív pihenésre és feltöltődésre is van lehetőség a legfrissebb művészeti áramlatokat bemutató nemzetközi film- és zenei fesztivál légkörében (a művészeti ágak gyakran megtermékenyítik egymást, együttműködésükből sikeres alkotások, izgalmas kísérletek keletkezhetnek a fantázia határa a csillagos ég!)
  
  A filmes műhely oktató gárdája:
  
  Az előző években a következő oktatók és asszisztensek segítették a kezdők és haladók munkáját:
  
  Vezető tanár:
  Vizi Mária rendező, dramaturg (Duna Televízió)
  
  vágás:
  Hargittai László HSE vágó (4Cut Stúdió)
  Hájos Zsolt vágó hallgató (Filmművészeti Egyetem)
  Herpai Sára vágó hallgató (Filmművészeti Egyetem)
  
  kép és világítás:
  Szepesi Gábor - operatőr
  Widamon Tóth Máté HSC - operatőr
  
  rendezés:
  Antal Attila (SCG) színházi- és filmrendező (Színművészeti Egyetem, Belgrád)
  Dömötör Tamás színházi- és filmrendező (Vörösmarty Színház, Szombathely)
  
  animáció:
  Radu Igazság (ROM) - animátor, rendező (Szépművészeti Egyetem, Bukarest)
  
  hang:
  Korompai Bence hangmérnök hallgató (Filmművészeti Egyetem)
  Jörg Tibor hangmérnök
  
  16 mm, S8, labortechnika:
  Szilas Szilárd
  
  A jelentkezés feltételei:
  - jelentkezési lap beküldése az érdeklődési kör vagy az esetleges képzettségi fok, fejlesztendő szakmai irányultság megjelölésével (a kezdő csoport tagjai közben is módosíthatnak, hiszen a műhely lényege, hogy segítse a hozzájuk legközelebb álló szakmai tevékenyég megtalálását), e-mailben a passport@mediawave.hu címre
  - rövid életrajz (születési hely, idő, iskolák, esetleges szakmai tanfolyam)
  - fotó (1 db) a műhely tagjainak internetes megjelenítéséhez
  - saját film (ha van!) elérhetősége
  - a részvételi díj előleg (50%) befizetése
  
  Az első részlet a következő számlaszámra utalható:
  MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
  Számlaszáma: 10700031-47422106-51100005 CIB Bank
  Az átutalás megjegyzésébe kérjük beleírni: Passport Control és a résztvevő neve
  
  Pénzesutalványon:
  MEDIAWAVE Alapítvány, 9028, Győr, Soproni u. 45.
  Kérjük a feladásnál megjelölni: filmműhely részvételi költség
  
  Túljelentkezés esetén a szervezőknek 20 nap áll a rendelkezésére, hogy a beküldött jelentkezések alapján eldöntsék, kiket válogatnak be a műhely munkájába. A nem beválogatottaknak a befizetett részvételi díjat visszautalja.
  Kevés jelentkező esetén a szervezőknek 20 nap áll a rendelkezésükre, hogy eldöntsék, hogy gazdaságosan meg tudják-e valósítani a műhelyt a fenti feltételek és tanári gárda mellett. Amennyiben ez nem látszik biztosíthatónak, a kaucióként befizetett összeget visszaküldik a jelentkezőnek!
  A biztosítékként befizetett előleg összeget a műhely megvalósulása esetén azonban nincs módunkban visszafizetni, ha résztvevő mégsem jelenik meg és vesz részt a műhely munkájában.

  2. Haladóknak

  2. Haladóknak
  Kiknek szól?
  
  A haladó filmműhely olyan már gyakorlott fiatal filmkészítőknek
  biztosít alkotó és együttműködést segítő filmkészítési lehetőséget kisjáték, dokumentum és animációs film műfajokban, akik
  
  - rendezőként saját filmtervet szeretnének megvalósítani, mert segítséget várnak
  
  a forgatókönyv véglegesítésében
  a megfelelő stáb összeállításában
  az egyes filmkészítési fázisok gyakorlati megvalósításában (forgatás, vágás, hangutómunka).
  - szakmai szerepet (operatőr, vágó, hangos, színész, stb.) vállalnának filmtervek megvalósításában
  
  Mit biztosít és vár el? Jelentkezési feltételek!
  
  A haladó filmműhely mindezen törekvése megvalósulásához biztosítani tud a filmforgatás előkészítéséhez, megvalósításához és
  utómunkáihoz:
  
  - technikai háttér (a filmterv minőségétől és megvalósíthatóságától függően)
  16 mm vagy Super8 mm-es filmkamera
  HDV (1db) vagy DV (1db) videókamera(a párhuzamos forgatások megkönnyítése érdekében) saját kamera meglétét kérjük jelezni!)
  
  - nyersanyag
  16mm vagy S8mm-es filmnyersanyag (korlátozott mértékben)
  DV kazetta
  - előkészítést segítő szakember háttér (rendezők esetén)
  
  A forgatást megkezdeni csak a vezetőtanárok által elfogadott és megvalósítható forgatókönyv birtokában lehet, ennek alapját, treatment formában a jelentkezéshez mellékelni kell, ezért a
  
  forgatókönyvek átdolgozása rendező hallgatói igény jelentkezése esetén - már a műhely kezdete előtt e-mailben, esetlegesen személyes konzultációval megkezdődhet, de a műhely első két napjában be kell fejeződnie (!!!), mert egyébként a filmet nem lehet a műhely ideje alatt befejezni, amely alapvető cél!
  A vezető tanárok döntenek arról (két nap után), hogy a felkészültségi fok ismeretében leforgatható-e?
  
  Amelynek feltételei a
  - megvalósítható forgatókönyv,
  - helyszínek, stáb, színészek (játékfilm esetén) megléte.
  
  Ezek bármelyikének hiányában a forgatást nem célszerű megkezdeni. Természetesen a háttér csapat és az oktatói kar szerepe segíteni e problémák elhárulását, de ezt az alkotói akarat ellenében tenni nem tudják!
  
  Ezért csak azok jelentkezését várjuk, akik képesek elfogadni a nálánál tapasztaltabbak szakmai tanácsait, és választani tudnak a javasolt megoldások közül. A filmkészítés csapatmunka, sok praktikus ötlet és megoldás összessége, amelyet ugyan egy individuum irányít, de irányítani/rendezni és mások megoldásait meghallgatni, elemezni, elfogadni vagy elutasítani is meg kell tanulni!
  
  Mindezt azért kellett hangsúlyoznunk, mert többször előfordult a műhely történetében, hogy az erős akaratú, de felkészületlen hallgató végigerőltette irrealista elképzelését, amely vagy a végeredmény minőségén jelentkezett, vagy a film nem elkészültét eredményezte.
  
  A műhely alapvető célja a tanulás, a készségek fejlesztése, magasabb szintre emelése és a csapatban való munkálkodás tanulása. Ilyen értelemben a végeredmény minősége kevésbé lényeges, mint a megtett út! De ha egy úton elindulunk, az akkor igazán tanulságos, ha végig is járjuk, bármilyen kacskaringós és göcsörtös is!
  
  A nem rendező hallgatók által megadandó szakmai referenciák, jelentkezési feltételek
  (operatőr, vágó, hangos, színész, stb.):
  
  korábban készített filmek linkjei
  filmekkel elnyert esetleges elismerések
  iskolák, képzettség felsorolása
  esetleges speciális képzettségek, technikai felszereltségek, képességek
  
  Az operatőrnek, vágónak, hangmérnöknek jelentkezők is részt vesznek az elkészülő film forgatókönyvének véglegesítésében, valamint speciális és egyéni szakmai képzésekben részesülnek.

  Speciális (mesterkurzus) előadások

  - speciális (mesterkurzus) előadások
  a MEDIAWAVE Fesztiválra érkező világhírű filmesek felkérésével 2009-ben pl. ilyen volt Alan Heim Oscar-díjas amerikai vágó, vagy Vivi Dragan Vasile európai hírű román operatőr, stb. előadásai, akik a nemzetközi zsűri tagjai voltak.
  
  - gyártást segítő szakember és segítő háttér filmes szakemberek a gyártás segítésénél, koordinálásnál (lásd az oktatói karnál) a kezdő és középhaladó hallgatók különböző asszisztensi minőségben
  
  - a gyártás általános menete gyártási terv forgatókönyv, storyboard, gyártási terv, stáb/szereplők véglegesítése, casting, forgatási helyszínek kiválasztása
  
   1-2. nap forgatás
   3-4. nap előhívás (film nyersanyagnál)
   5. nap (helyben felállított mozgó labort biztosítunk)
  editálás 6-7. nap
  hangutómunka 7-8. nap
  záróvetítés és értékelés utolsó nap
  
  Minden filmnek a helyi adottságokat, körülményeket, szakmai lehetőségeket figyelembe vevő egyedi gyártási tervvel kell rendelkeznie!
  
  - fesztiválbelépő 50%-os áron (nem kötelező!) egy nemzetközi film és zenei fesztiválon való részvétel
  
  A jelentkezés feltételei:
  - jelentkezési lap (hiánytalanul kitöltve) a szakmai irányultság, képzettség pontos megjelölésével, e-mailben (passport@mediawave.hu)
  - szakmai életrajz (születési hely, idő, iskolák, szakmai végzettség)
  - fotó (1 db) a műhely tagjainak internetes megjelenítéséhez
  - saját filmek elérhetősége (link)
  - a részvételi díj előleg (50%) befizetése
  
  A filmes műhely oktató gárdája:
  
  Az előző években a következő oktatók és asszisztensek segítették a kezdők és haladók munkáját:
  
  Vezető tanár:
  Vizi Mária rendező, dramaturg (Duna Televízió)
  
  vágás:
  Hargittai László HSE vágó (4Cut Stúdió)
  Hájos Zsolt vágó hallgató (Filmművészeti Egyetem)
  Herpai Sára vágó hallgató (Filmművészeti Egyetem)
  
  kép és világítás:
  Szepesi Gábor - operatőr
  Widamon Tóth Máté HSC - operatőr
  
  rendezés:
  Antal Attila (SCG) színházi- és filmrendező (Színművészeti Egyetem, Belgrád)
  Dömötör Tamás színházi- és filmrendező (Vörösmarty Színház, Szombathely)
  
  Animáció:
  Radu Igazság (ROM) - animátor, rendező (Szépművészeti Egyetem, Bukarest)
  
  hang:
  Korompai Bence hangmérnök hallgató (Filmművészeti Egyetem)
  Jörg Tibor hangmérnök
  
  16 mm, S8, labortechnika:
  
  Szilas Szilárd
  
  Jelentkezési határidő: 2010. április 10.
  Kedvezményes jelentkezés: március 15-ig!
  
  Részvételi díj
  - szakmai program költsége (ellátás nélkül, két részletben történő befizetéssel 50%-50%):
  - 30.000.-Ft/fő/9nap március 15-ig történő jelentkezés, illetve befizetés esetén,
  - 40.000.-Ft/fő/9nap március 15 után történő befizetés esetén, amely magában foglalja az oktatást, korlátozott mennyiségű nyersanyagot és felvételi és utómunka technikai hátterét.
  
  A szakmai költség második részlete (50%) a műhelybe érkezéskor fizetendő!
  
  Az első részlet a következő számlaszámra utalható:
  Számlatulajdonos neve:
  
  MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
  
  MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
  Számlaszáma: 10700031-47422106-51100005
  CIB Bank Győri Központi Fiók, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.
  Az átutalás megjegyzésébe kérjük beleírni: Passport Control és a résztvevő neve vagy pénzesutalványon feladható a következő címre: MEDIAWAVE Alapítvány, 9028, Győr, Soproni u. 45.
  Kérjük a feladásnál megjelölni: filmműhely részvételi költség
  
  Túljelentkezés esetén a szervezőknek 20 nap áll a rendelkezésére, hogy a beküldött jelentkezések alapján eldöntsék kiket válogatnak be a műhely munkájába, illetve a nem beválogatottaknak a befizetett részvételi díjat visszautalja.
  Kevés jelentkező esetén a szervezőknek 20 nap áll a rendelkezésükre, hogy eldöntsék, hogy gazdaságosan meg tudják-e valósítani a műhelyt a fenti feltételek és tanári gárda mellett. Amennyiben ez nem látszik biztosíthatónak, a kaucióként befizetett összeget visszaküldik a jelentkezőnek!
  
  A biztosítékként befizetett előleg összeget a műhely megvalósulása esetén azonban nincs módunkban visszafizetni, ha résztvevő mégsem jelenik meg és vesz részt a műhely munkájában.
  
  Szállás és étkezés
  
  A szervezők igény esetén - közvetítenek a résztvevők különböző igényszintű szállásfoglalásában és étkezésének megszervezésében. A várható szállásköltség napi Ft/fő/éj, a szállás típusától függően.
  Előfizethető napi kétszeri étkezés várható költsége (ebéd-vacsora):kb. 1.400.-Ft/nap/fő
  
  Jogok
  
  A műhelyekben készített anyagok (film, fotó, zene, vizuális mű, írás) joga a MEDIAWAVE Alapítványé, amely azokat elhelyezi internetes archívumában, valamint a filmeket fesztiválokra nevezi/heti. De a szerzőknek is lehetőséget biztosít további fesztiválokra való nevezésre, de kéri a nevezés, a programba kerülés és az esetleges díj szerzés tényének közlését, hogy azt a film internetes adatlapján, valamint hírfelületén el tudja helyezni!
  
  További információ:
  passport@mediawave.huSzólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2024. június 22.
Rod Stewart - One Last Time 2024
2024. június 29.
3 nap · 29 zenekar · zéró szemét – jön az idei Alpárfeszt!
2024. július 2.
The Amity Affliction, Infected Rain: csomagban olcsóbb a jegy a nyár két ütős bulijára
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Lengyel és magyar művészek koncertje a II. Budapesti Nemzetközi Orgonafesztiválon a Belvárosi Főplébánia-templomban
Kortársak és klasszikusok a Zsámbéki Nyári Színház idei műsorán
Megnyitja kapuit a titokzatos kert - A Magyar Képzőművészeti Egyetem programjai a Múzeumok Éjszakáján
Reflexiók, világhírű szólisták, 30 ország művészei a Fesztivál Akadémia Budapesten
Július elején érkezik a Denagyvilág
Remek zenékkel, lemezbemutatóval és táncházakkal zárja évadát a Fonó
Rajzpályázatot hirdet a Fesztivál Akadémia Budapest Vivaldi: Négy évszak gyermekszemmel
Magyar siker a zongora-iparban
 kiemelt 
Thy Art Is Murder, Fit For A King, Knosis: nyári katlan-core a Barba Negrában
  
Súlyos deathcore / metalcore hármas fokozza majd a katlan hőséget a budapesti nyár közepén: július 4-én este a Thy Art Is Murder és a Fit For A King már jól ismert produkciója mellett most egy különleges japán projekt, a Knosis is bemutatkozik majd a Barba Negrában

Új dalokkal tér vissza Richie Kotzen a Dürer Kertbe
Júliusban kétnapos koncept eseménnyel érkezik az INOTA Focus az erőmű Turbinacsarnokába
Rockmaraton 2024
Berúgja az évet a Dead Daises: új dal, album és koncert novemberben
 friss hozzászólások 

Nulladik Változat az Almássy klubban (1)
Wolfheart, Before The Dawn, Hinayana (1)
Új Falcongate LP: Blood Red Roses (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto
Live Nation
Livesound
Tukker Booking
New Beat

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 antropofagus    popovich viktória    tristania    privilegivm    claps for caroline    benighted    marigold hotel    gemma arterton    anne hathaway    harlem gospel choir     Árstíð    the gentle storm    battlecross    novembers doom    audun kleive    ensiferum    colorstar    sights & sounds    halocene    müller péter sziámi    trident    complette failure    them crooked vultures    dystopia    manegarm  

r43
Copyright 2000-2024 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!